Privacybeleid Elixir 

1. Toepassingsgebied

Deze site is gereserveerd voor mensen die ouder zijn dan 18 in het land van de aansluiting, bijvoorbeeld 18 (achttien) jaar oud in België.

De onderstaande principes zijn van toepassing op het gebruik van de portal. Ze zijn ook van toepassing op de contractuele relatie tussen de werkmaatschappij (de Vennootschap) en de gebruiker wanneer deze lid wordt van de site www.black-escort-elixir.com (het Lid), evenals op andere informatie bedoeld voor gebruikers of leden, bijvoorbeeld in de vorm van abonnementsnieuwsbrieven.

De bepalingen die de contractuele relatie regelen tussen de personen die advertenties plaatsen op dit portaal (de adverteerders) en het bedrijf blijven uitdrukkelijk voorbehouden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze zijn van toepassing zodra ze op de portal worden gepubliceerd. [Elke keer dat deze gebruiksvoorwaarden veranderen, moet u bevestigen door op “ACCEPTEREN” te klikken dat u hun nieuwe versie accepteert.]

2. Intellectuele eigendomsrechten en andere rechten

Het bedrijf is de eigenaar en exploitant van dit portaal. De merken, namen, titels, logo’s, foto’s, tekeningen, teksten en andere elementen die daarin voorkomen, zoals bijvoorbeeld www.black-escort-elixir.com, zijn allemaal eigendom van de Vennootschap, van de aandeelhouders of van contractuele partners van dat dit. Schermweergave, downloaden en kopiëren van pagina’s van de site geven geen aanleiding tot enig recht (zoals gebruiksrecht, intellectuele eigendomsrechten, etc.). Reproductie (volledig of gedeeltelijk), doorgifte (elektronisch of op andere wijze), wijziging en gebruik van het portaal voor publicatie of voor commerciële doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af (behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk) die zou kunnen voortvloeien uit toegang, respectievelijk uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de gehele of een deel van de site, of uit het gebruik dat ervan zou worden gemaakt. . Toegang tot het portaal en het gebruik ervan zijn niet gegarandeerd.

Het portaal bevat links naar sites van derden die niet worden beheerd of gecontroleerd door het bedrijf. Het bedrijf wijst dus alle verantwoordelijkheid voor hun inhoud af. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de naleving van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming door de exploitanten van deze portalen.

4. Respect voor de toepasselijke wetgeving

U gaat ermee akkoord door het portaal te gebruiken om de geldende wetgeving te respecteren.

5. Gegevensoverdracht via internet

Het internet is een netwerk dat openstaat voor het publiek en daarom niet veilig. Bovendien kan het gebeuren – zelfs als de afzender en de ontvanger zich in België bevinden – dat de gegevens worden doorgegeven via landen met een lager beveiligingsniveau dan België. Daarom wijst het bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor de veiligheid van gegevens tijdens hun overdracht via internet, met uitzondering van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

6. Verzameling en gebruik van informatie

Wanneer een bezoeker het portaal bezoekt, worden verschillende gegevens geregistreerd (bijv. Het IP-adres van de bezoeker, datum en tijd van toegang, naam van het opgeroepen bestand, enz.). Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt, anders dan puur statistisch, binnen de limieten beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

Het bedrijf verbindt zich ertoe om passende beveiligingssystemen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen tegen voorzienbare risico’s. Soms moet u een beroep doen op externe bedrijven om gebruikers beter van dienst te zijn. Het bedrijf moet dan soms informatie aan hen verstrekken om hun taken te kunnen uitvoeren. Maar om misbruik te voorkomen, moeten deze bedrijven een toezegging doen aan het bedrijf om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Voor het overige worden ze niet doorgegeven aan derden buiten de Vennootschap, tenzij dit vereist is door de geldende wet, namelijk door de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten.

7. Compensatie

U stemt ermee in het Bedrijf te vrijwaren voor alle schade, verlies en kosten die verband houden met een activiteit op de portal die uw verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden zou schenden.

8. Cookies

Elke toegang tot het portaal resulteert in de opname van een klein bestand (een “cookie” genaamd) in het geheugen van de computer van de gebruiker. Dit bestand wordt alleen gebruikt voor het opstellen van een anoniem overzicht van het aantal bezoeken en voor de herkenning van de gebruiker als onderdeel van de acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

9. Overdracht

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de rechten en plichten die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden aan iedereen over te dragen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil moet uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van België. Belgisch recht

+32 467 87 48 42 

Gewoon op afspraak elke dag

Gewoon, als ik niet reageer, aub stuur me dan een sms.

 

Ville: Brussel En Doornik

Buurt: Ter Kamerenbos En Centrum

 

"Elixir" High Class International Black  Escort Girl . Black Escort Moeskroen , Black Escort Doornik , Black Escort Brussel , Black Escort Roeselare , Black Escort Antwerpen ... Ik ben geen escortbureau/ black escort agency.

Een meer intieme relatie die zich zou kunnen voordoen, zou alleen betrekking hebben op het privéleven tussen instemmende volwassenen en zou volledig los staan van de voorstelling. Deze aankondiging informeert u over de onafhankelijke activiteit van een partner en houdt geen verband met prostitutiediensten. Ik stel begeleidingsdiensten en ontspanning voor tussen instemmende volwassenen.

 

ElixirHigh Class International Black  Escort Girl . Black Escort Moeskroen , Black Escort Doornik , Black Escort Brussel , Black Escort Roeselare ,  Black Escort Antwerpen ... Zwarte Escort Girl Escort Girl Brussel . Ik ben geen escortbureau / black escort agency.

Black Exclusive Escort International - Black Escort Private International - Escort Moeskroen - Black Escort Doornik Girlfriend Experience - Black Hig End Escort International - Black Dinner Date Escort International - Black Luxurious Escort International - Black Independent Escort International - Brunette Escort International - Black Escort International - Black Travel Companion International - Black Exclusive Companion International - Black VIP Escort International - Escort LilleBlack Fly Me To International Escort - Black International Escort - Black International Companion - Black Genuine Escort International - Verified Escort InternationaL - Black Escort Brussel - Black Escort Agency